ส่งเสริมจินตนาการ

นิทานเด็ก นิทานภาพคำกลอน ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี ส่งเสริมจินตนาการส่งเสริมจินตนาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ฝึกสังเกตคิดเชื่อมโยง สนุกกับภาพ พับ ตัด เจาะ ภายในเล่ม กระตุ้นการเรียนรู้ ในชุดมี 3 เล่ม ประกอบด้วย 1.  โอมเพี้ยงขอเป็น         2.  กางกางหุบหุบ 3.  มองหาดาว  หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกคิดเชื่อมโยงสร้างสรรค์ 2.  เรียนรู้รูปทรงดาว 3.  พัฒนา CQ 4.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน  จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) รายละเอียดหนังสือผู้แต่ง : พวงทิพย์ ศิลาสานต์ / สองขาISBN : ไม่ระบุราคา : 275 บาท หนังสือเด็ก ขนาด: 6.25x6.25นิ้ว จำนวน: 24 หน้า รวมปกและขนาด: 8x8 นิ้วไม่รวมปกพิมพ์สี่สีสวยงาม ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนา 250 แกรม และ กร

...

ะดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม 

Read more

ราคา 275.0 บาท 272 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »