ชุดนิทานอ่านยาใจ

สร้างภูมิคุ้มกันใจให้ลูกผ่านเหตุการณ์ร้ายไม่คาดฝัน รู้จักปรับอารมณ์ ฝึกคิดด้านบวกปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้รับคัดสรรใน "โครงการอ่านยาใจ" สสส.  ชุดนิทานอ่านยาใจสร้างภูมิคุ้มกันใจให้ลูกสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดฝัน รู้จักปรับอารมณ์ ฝึกคิดด้านบวก ให้ลูก “อึด ฮึด สู้ปัญหา” ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ หนังสือดีที่ได้รับคัดสรร ใน โครงการอ่านยาใจ ของ สสส. 6 เล่ม สร้างกำลังใจ ประกอบด้วย1.  ไหมพรมนุ่มนิ่มของแม่              2.  หัวใจแปลงร่าง3.  ลูกฉันหายไป                          4.  แม่จ๋าอย่าทิ้งหนู 5.  ลูกใครหว่า                        6.  ใครก็ได้ช่วยลูกฉันที หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกมองเชิงบวก 2.  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 3.  ฝึกรับมือและแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิด4.  พัฒนา EQ และ IQ5.  พัฒนาทักษะสมอง EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Fle

...

xibility)  ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control ) ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) ผู้แต่ง : ธารินี เหลืองอารีพรISBN : ไม่ระบุราคา : 1,030 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 9 x9.5 นิ้ว จำนวน 24 หน้าไม่รวมปก พิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรม   

Read more

ราคา 1030 บาท

นิทานเด็ก นิทานเด็กเล็ก นิทานเด็ก นิทานก่อนนอน นิทานภาพ นิทานเด็กเล็ก นิทานเด็กเล็ก นิทานเด็กเล็ก อ่านนิทาน นิทานก่อนนอน

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »