ชุดนิทานฝึกเชาวน์

นิทานเด็ก นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องสี รูปทรงเรชาคณิต สังเกตุจดจำ เรียงลำดับ พร้อมกิจกรรมสนุกในเล่ม หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี  ชุดนิทานฝึกเชาวน์นิทานฝึกเชาวน์ เสริมไหวพริบชุดนี้ มีกิจกรรมฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน แต่งโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย ผู้คิดหลักสูตรบ้านของเล่นเพื่อพัฒนาสมองของเด็ก มากกว่า 40 ปี ในชุดมี 3 เล่ม ประกอบด้วย 1.ของเล่นแปลงร่าง            2. ลังรถไฟมหาสนุก 3. เต่าน้อยหัดวาดรูป หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกทักษะเชาวน์ไวไหวพริบ 2.  ฝึกทักษะการฟังและจินตนาการ 3.  ฝึกทักษะการจำ ลำดับที่ ตำแหน่ง 4.  เรียนรู้เรื่องสี รูปทรง 5.  พัฒนา IQ CQ 6.  พัฒนาทักษะ EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) จดจ่อใส่ใจ (Focus Attention)  ริเริ่มลงมือทำ (Initiating)  วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Pla

...

nning & Organizing)  มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance) บทความที่เกี่ยวข้อง5 เทคนิคเตรียมลูกสอบเข้าสาธิต รายละเอียดหนังสือผู้แต่ง : ร.ศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ ,ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ISBN : ไม่ระบุราคา : 360 บาท หนังสือเด็ก ขนาด : 8x8 นิ้วจำนวน : 24 หน้า ไม่รวมปกพิมพ์สี่สีสวยงาม ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนา 250 แกรม แข็งแรงทนทาน 

Read more

ราคา 360 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »