ชุดนิทานเสริมทักษะชีวิต

นิทานเด็ก เสริมทักษะชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง รับมือกับสิ่งเสพติด และเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ หนังสือสำหรับเด็ก 4-10 ปี ชุดนิทานเสริมทักษะชีวิตฐานของชีวิต คือจิตใต้สำนึก นิทานชุดนี้ เป็นเครื่องมือสร้างพลังจิตใจให้เด็กได้เรียนรู้ถอดประสบการณ์ นำไปเป็นแบบอย่างในการเสริมทักษะชีวิต ให้มีจิตใจเข้มแข็งปฏิเสธสิ่งเสพติด และรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมีสติ หนังสือสำหรับเด็ก 4-10 ปี  หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ปฏิเสธสิ่งเสพติด 2.  มีสติพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 3.  พัฒนาEQ AQ และ SQ 4.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)  ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organizing)  มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance) รายละเอียดหนั

...

งสือผู้แต่ง : ณัฐภัทร ดีกระจ่าง ,ธารินี เหลืองอารีพร ,หมูป่าตัวแรกISBN : ไม่ระบุราคา : 400 บาท หนังสือเด็ก ขนาด : 9x9 นิ้วจำนวน : 24 หน้า ไม่รวมปก และ ขนาด : 9x9.5 นิ้วจำนวน : 36 หน้า ไม่รวมปกพิมพ์สี่สีสวยงาม ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กปก : ผลิตจากกระดาษการ์ดหน้าเดียว หนา 250 แกรม เนื้อใน : ผลิตจากกระดาษอาร์ตด้าน 190 แกรม 

Read more

ราคา 400 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »