ชุดแม่ห่านอ่านเก่ง

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัย แบ่งเป็น 3 ระดับ จากง่ายไปยาก เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน หนังสือสำหรับเด็กอนุบาล 1-6 ปี  ชุดแม่ห่านอ่านเก่งหนังสือชุดแม่ห่านอ่านเก่ง เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะช่วยให้เด็กไทยได้มีเครื่องมือในการฝึกอ่านได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปสู่นิสัยรักการอ่าน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานจากง่ายไปยากแบ่งเป็น 3 ระดับ  ระดับ 1 สำหรับอนุบาล 1 หรือเด็กวัย 1-2 ปี ระดับ 2 สำหรับอนุบาล 2 หรือเด็กวัย 2-3 ปีระดับ 3 สำหรับอนุบาล 3 หรือเด็กวัย 4-6 ปี ในชุดมี 10 เล่ม ประกอบด้วย 1.  ครอบครัว      2.  กินอะไรดีนะ 3.  สัตว์เลี้ยงตัวโปรด      4.  ไปเที่ยวกันเถอะ 5.  เอ๊ะ! ขาของใคร      6.  หิว หิว หิว 7.  อะไรอยู่ในตะกร้า      8.  ดูซินั่นตัวอะไร 9.  โรงเรียนของเรา      10.  รถไฟฉึกฉัก ๆ ปู๊น ๆ หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกการอ่านเป็นระดับจากง่ายไปยาก 2.  สะสมคลังคำที่ควรรู้และเหมาะสมกับช่วงวัย 3.  พัฒนา

...

ทักษะสมองกับกิจกรรมแสนสนุกในเล่ม 4.  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 5.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) บทคัดย่อ    การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้และต้องเริ่มฝึกแต่เยาว์วัย แต่ในประเทศไทยหนังสือที่เอี้อต่อการฝึกเช่นนี้มีจำกัด หนังสือชุดแม่ห่านอ่านเก่งชุดนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยฝึกให้ง่ายขึ้น คำศัพท์ในแต่ละเล่มมีความยากง่ายไปตามระดับ โดยนำมาจาก  1.  บัญชีคำศัพท์พื้นฐานชั้นเด็กเล็กของ สพฐ. 2.  100 คำศัพท์ที่พบบ่อย (UK High Frequency Words from Letter and Sound Programme) 3.  คำศัพท์ที่ผสมสระเดี่ยวง่าย ๆ 4.  คำศัพท์พิเศษของแต่ละเล่มเพื่อช่วยสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ  รางวัล     หนังสือชุดนี้ เขียนโดยคณาจารย์ ที่ทำการสอนจริงจากโรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ได้ทดลองใช้จริงกับเด็กระดับปฐมวัยทั้งโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนไทยสังกัดเอกชน ได้รับการยอมรับว่าเหมาะกับเด็กในช่วงวัยดังกล่าว และช่วยฝึกการอ่านได้อย่างดีที่สุด บทความที่เกี่ยวข้องสอนลูกให้ “สะกดได้ อ่านไว” รายละเอียดหนังสือผู้แต่ง : ทีมแม่ห่านอ่านเก่ง 1.  ชญานุช ชูชาติ หัวหน้าฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2.  ศิริพร สันติเมทนีดล เจ้าของและผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน 3.  ณัฐภัทร อุรุพงศา ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเซ็นต์แอนดรูว์ส สามัคคี และโรงเรียนนานาชาติหัวหิน 4.  กันตวรรณ มีสมสาร อจฬประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัย และผู้บริหารโรงเรียนกันตวรรณ 5.  ตรีณภา กมลรัตน์ ครูใหญ่ไทย โรงเรียนนานาชาติISBN : ไม่ระบุราคา : 850 บาทหนังสือเด็ก ขนาด: 8x8 นิ้ว จำนวน: 24 หน้า รวมปก พิมพ์สี่สีสวยงาม ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนา 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็ก หนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา 

Read more

ราคา 850.0 บาท 816 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »