ปิงปิงขายของ

ฝึกลูกให้รู้จักให้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี ปิงปิงขายของการสอนให้ลูกรู้จักให้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงถึงการมี EQ ดี การคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้าง ไม่ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจกัน เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สังคมน่าอยู่ นิทานภาพคำกลอนเล่มนี้ ปลูกฝังนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีจิตเมตตา อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข นิทานเสริมทักษะEF นิทานเด็กอนุบาล หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ปลูกฝังให้มีเมตตา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ปิงปิงหาของเก่า ของสะสม ของเหลือใช้ที่บ้าน ไปออกร้านที่งานโรงเรียน  วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning and Organizing) และมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) รู้จักวางแผนหาเงินเพื่อไปช่วยยายที่ท้ายตลาด อย่างเป็นระบบ เริ่มจากรวบรวมสิ่งของ จ

...

ัดร้าน ขายของ นำเงินไปซื้อของจำเป็น เอาไป ให้ ยาย ตาม ที่ตั้งใจ  ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) ปิงปิงนำเงินที่ขายของได้ ไปให้ยายที่ยากจนและกำลังป่วย แทนที่จะไปซื้อของให้ตนเอง บทคัดย่อ     ปิงปิงค้นข้าวของเสื้อผ้าที่เหลือใช้ ไปออกร้านที่โรงเรียน เมื่อขายได้เงินแล้ว ก็เอาไปซื้อของใช้จำเป็นให้ยายแก่ที่กำลังเจ็บป่วย ในท้ายตลาด บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรงานบ้านสร้างทักษะสมองลูกลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : คุณแม่เองISBN : 9786163783882ราคา : 95 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้าไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา 

Read more

ราคา 95.0 บาท 93 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก นิทานเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานภาพ นิทานภาพ นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานเด็ก อ่านนิทาน

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »