ป๋องแป๋งยกชุด 12 เล่ม

รวมนิทานป๋องแป๋ง 12 เล่ม ชุดเตรียมลูกปรับตัวพร้อมรับมือกับสิ่งแปลกใหม่ หรือสถานการณ์คับขัน นิทานเด็ก Best seller อีกชุดที่ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี  ป๋องแป๋งยกชุด 12 เล่มรวมนิทานสำหรับเด็ก 4-6 ปีชุดนี้ ช่วยเตรียมความพร้อมลูกให้สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน มีทักษะในการดูแลและปัองกันตนเอง ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และช่วยให้รู้วิธีป้องกันดูแลรักษาตนเองจากโรคติดต่อต่าง ๆ  ในชุดมี 12 เล่ม ประกอบด้วย 1.  ป๋องแป๋งถูกลืมในรถ                          2.  ป๋องแป๋งติดลิฟต์3.  ป๋องแป๋งข้ามถนน                            4.  เก้าอี้ของป๋องแป๋ง 5.  ป๋องแป๋งพูดไม่เพราะ                              6.  ป๋องแป๋งโกหก7.  ป๋องแป๋งติดจอ                                 8.  ป๋องแป๋งแย่งของ9.  ป๋องแป๋งไม่ยอม                          10.  ร้องไห้ได้นะป๋องแป๋ง11.  คนดีป๋องแป๋ง                        

...

12.  ป๋องแป๋งแพ้เป็น  หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  เตรียมลูกรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2.  รู้จักป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด 3.  รู้จักจัดการอมรมณ์เชิงลบ 4.  มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น 5.  รู้จักแพ้เป็น ไม่ด้อยค่าตนเอง 6.  ช่วยแก้ปัญหาลูกติดจอ โกหก พูดไม่เพราะ แย่งของเพื่อน 7.  รู้วิธีป้องกันและดูแลรักษาให้ปลอดจากโรคติดต่อ8.  พัฒนา EQ และ SQ 9.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน  จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)  ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)  มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance)  จดจ่อใส่ใจ(Focus / Attention)  วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning & Organizing)  ติดตามประเมินผลตนเอง (Seft-Monitoring) บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : สองขาISBN : ไม่ระบุราคา : 1,290 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้าไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา 

Read more

ราคา 1120 บาท

นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานภาพ นิทานเด็กเล็ก นิทานอนุบาล หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก นิทานอนุบาล

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »