ป๋องแป๋งยกชุด 16 เล่ม

รวมนิทานป๋องแป๋ง 16 เล่ม ชุดนิทานที่ครอบคลุมแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนาการทางอารมณ์ ให้ลูกได้ดีที่สุด นิทานเด็กคุณภาพ Best seller อีกชุดที่ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี  ป๋องแป๋งยกชุด 16 เล่มรวมนิทานสำหรับเด็ก 4-6 ปีชุดนี้ ช่วยพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อโตขึ้น ช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกคนพี่ที่กำลังจะมีน้อง เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและรู้จักดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแต่วัยเยาว์ ในชุดมี 16 เล่ม ประกอบด้วย1.  ป๋องแป๋งช่วยลูกเต่า                    2.  ขยะของป๋องแป๋ง3.  ป๋องแป๋งทำปุ๋ย                               4.  ป๋องแป๋งรักโลก5.  ป๋องแป๋งหน้ายู่                     6.  ป๋องแป๋งกลัวความมืด 7.  ป๋องแป๋งกลัวหมอ                  8.  ป๋องแป๋งโกรธแล้วนะ9.  ป๋องแป๋งติดพี่หมี                 10.  ป๋องแป๋งแกล้งเพื่อน11.  ป๋องแป๋งบ๊ายบายขวดนม   

...

12.  ป๋องแป๋งอยากได้13.  ป๋องแป๋งจะมีน้อง             14.  ป๋องแป๋งเป็นพี่แล้วครับ15.  ป๋องแป๋งไม่ใช่หมาหัวเน่า            16.  ป๋องแป๋งรักน้อง    หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ช่วยให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์ 2.  มีความมั่นใจ กล้าเผชิญสิ่งต่าง ๆ 3.  มีสติ ไม่ใช้กำลัง ควบคุมอารมณ์โกรธ 4.  ปลูกฝังให้รู้หน้าที่พี่ และรักน้อง 5.  สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 6.  มีเมตตาต่อสัตว์ รู้จักช่วยเหลือ 7.  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัด8.  พัฒนา EQ SQ และ AQ 9.  พัฒนาทักษะ EF หลายทุกด้าน เช่น จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)  วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organizing)  ริเริ่มลงมือทำ (Initiating )  มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance)  จดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention)  บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : สองขาISBN : ไม่ระบุราคา : 1,400 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้าไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา    

Read more

ราคา 1400.0 บาท 1344 บาท

นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานภาพ นิทานเด็กเล็ก นิทานอนุบาล หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก นิทานอนุบาล

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »