ปิงปิง ชุดสนุกสร้าง EF

นิทานเด็ก ปิงปิง ชุดสนุกสร้าง EF นิทานพัฒนาทักษะ EF สอนการเล่นสนุกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี ปิงปิง ชุดสนุกสร้าง EFนิทานภาพคำกลอนชุดนี้ ฝึกลูกให้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ มีจิตเมตตา ปลูกฝังให้มีความมานะพยายาม มุ่งมั่นไม่ท้อถอย ในชุดมี 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.  บ้านต้นไม้ของปิงปิง      2.  ปิงปิงเล่นเก้าอี้ดนตรี 3.  ขนมครกของปิงปิง     4.  ปิงปิงขายของ หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกลูกให้มีความมานะพยายาม 2.  เรียนรู้ในการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 3. รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี 4. ปลูกฝังการรู้จักให้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส5. พัฒนา EQ AQ และ MQ 6. พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)  ด้านติดตามประเมินผลตนเอง (Self-Monitoring)  วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organi

...

zing)  ด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)  บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรเลี้ยงลูกด้วย EF-EP03-เล่นอย่างไรให้ลูกเก่งสอนลูกให้มีทักษะชีวิตตามวัยตั้งแต่เล็กลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : คุณแม่เองISBN : ไม่ระบุราคา : 380 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้า ไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรม จึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคม ปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา บ้านต้นไม้ของปิงปิงเก้าอี้ดนตรีของปิงปิงขนมครกของปิงปิงปิงปิงขายของ 

Read more

ราคา 380.0 บาท 372 บาท

นิทานก่อนนอน นิทานเด็กอนุบาล นิทานเด็กอนุบาล อ่านนิทาน ปิงปิงชุุดสนุกสร้างef นิทานภาพ อ่านนิทาน นิทานเด็ก นิทานเด็ก นิทานก่อนนอน ปิงปิงชุุดสนุกสร้างef

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »