คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับการศึกษาพร้อมคำอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการนำภาษา C ไปประยุกต์ใช้งานกับ Arduino อีกทั้งมีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เล่มในการประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1.ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ในทุกระดับ 2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ 3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

ราคา 330.0 บาท 326 บาท

คู่มือ Coding คู่มือ Coding coding Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »