คู่มือใช้งาน Access 2019/Access 365 ฉบับมืออาชีพ

หนังสือ Access 2019 เล่มนี้จะมีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1. เรียนรู้การวางแผนออกแบบ สร้าง และจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ2. จัดการฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ Table, Query, Form, Report และ Macro3. ประยุกต์ใช้งานได้กับ Access ทุกเวอร์ชัน เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ

ราคา 385.0 บาท 377 บาท

Access 2019 Microsoft Access Access 2019 หนังสือ Windows and Office หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »