คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python เล่มนี้ มีเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันได้จริง มีตัวอย่างประกอบครบถ้วนทุกหัวข้อ เริ่มตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเริ่มเขียน หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งานจริง เช่น การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงบน Windows, การใช้งานฟังก์ชันแลมด้า (Lambda Function), การสร้าง GUI Form ด้วย PyQt และ Qt Designer, การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล, การสร้างรายงานด้วย ReportLab, การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ทั้งโมดูล pandas โมดูล matplotlib และโมดูล numpy, การเขียนโปรแกรมด้านเครือข่าย และอื่นๆ อีกมากมายรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1.) ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเขียนโปรแกรมได้จริง

2.) มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิ

...

บายได้ฟรี

3.) แนะนำการเขียนโปรแกรม Python เกี่ยวกับ Data Science

Read more

ราคา 330.0 บาท 323 บาท

เขียนโปรแกรม เขียนโค้ด coding เขียนโปรแกรม เขียนโค้ด Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »