สนุกกับการ Coding ด้วย Scratch 3.0 (Primary Level)

หนังสือ Scratch เล่มนี้ จะเป็นการแนะนำการเขียนโปรแกรมภาพแบบบล็อก (Block) สร้างขึ้นมาให้เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาขึ้นไป โดยตัวโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องราวแบบโต้ตอบ เกม และแอนิเมชันได้ด้วยตัวเอง รวมถึงยังแบ่งปันสิ่งที่คุณสร้างแชร์ให้กับคนอื่นๆ บนชุมชนออนไลน์ นอกจากนี้ Scratch ยังส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะคิดแบบ สร้างสรรค์ คิดเหตุผลอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกัน ดังนั้นเรามาสนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch กันเถอะคลิปตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch (สแครสช์)

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1. สามารถเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องราวแบบโต้ตอบ เกม และแอนิเมชันได้ด้วยตัวเอง2. ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะคิดแบบ สร้างสรรค์ คิดเหตุผลอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกัน3. เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมทำได้ง่ายสนุก ไม่มีพื้นฐานก็ทำตามได้4. อธิบายแบบ Step by

...

Step ภาพสี่สีสวยงาม

Read more

ราคา 275.0 บาท 264 บาท

Scratch Scratch Scratch 3.0 Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »