คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2019 ตั้งแต่เริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโครล การเขียนโปรแรกมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ใช้งานครอบคลุมถึง .NET 5 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2019 1. ครอบคลุมเนื้อหาเริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง ใช้งานครอบคลุมถึง .NET 5 2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ 3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

ราคา 345.0 บาท 341 บาท

Network visual basic 2019 Network Programming หนังสือ Programming and Network หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »