A Little Book of Big Data and Machine Learning

เอาตัวรอดอย่างไรในโลก Digital Disruption? สำนวนที่เรามักจะได้ยินคนในแวดวงนักธุรกิจพูดกันบ่อยๆ ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” แต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนสำนวนเสียใหม่ว่า “ปลาเร็วกินปลาช้า” เพราะหากวันนี้ธุรกิจของคุณยังคงใช้การตัดสินใจโดยการวิเคราะห์จากรายงานสรุป (Report) ที่มีมนุษย์จัดทำขึ้นตามรอบการประชุม หรือยังคงพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดิมไปเรื่อยๆ แล้วล่ะก็ คุณก็กำลังสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่อาจถึงขั้นถูกกำจัดออกไปเมื่อไรก็ได้ เพราะธุรกิจยุคใหม่ในทุกวันนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะสร้างระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision) และพยากรณ์อนาคต (Prediction) โดยอาศัยข้อมูลระดับ Big Data ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง “การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML)” ซึ่งจะช่วยให้ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)” ทร

...

งภูมิปัญญาอย่างแท้จริง โดย ML ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง ถูกนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การคาดการณ์อนาคต (Forecasts) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือการตัดสินใจอัตโนมัติ (Support for Decisions & Automated Decisions) รีวิวหนังสือ Big Data รายละเอียดหนังสือ Big data เล่มนี้1. ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนมากกว่า 15 ปี 2. มีใบ CERTIFICATES ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ RapidMiner Analyst 3. เนื้อหา for Everyone อ่านง่ายสำหรับทุกคนที่อยากรู้เรื่อง Big Data & Analytics การรู้เพียงทฤษฎีอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจะทำให้เราเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เก่งได้ครับ เราต้องฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงด้วย ดังคำพูดของ Kant ที่ว่า “Theory without Practice is Empty, Practice without Theory is Blind”“Big Data combined with Machine Learning Helps Businesses make much Smarter Decisions”List of Chapters1. TIME TO DISRUPT!ยุคของการล้มกระดาน ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวก็จะถูกกำจัดออกไป2. BIG DATA & ANALYTICSยกตัวอย่าง Big Data และ Analytics การประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ3. DATAอธิบายลักษณะของข้อมูลแบบต่างๆ4. BIG DATA TECHNOLOGYอธิบายเทคโนโลยีที่เกิดมาเพื่อข้อมูลระดับ Big Data5. BIG DATA & ANALYTICSการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอธิบายแนวคิดของหลากหลายเทคนิค: Machine Learning Algorithms6. DATA ANALYSIS PROCESS & CASE STUDYแนวทางในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและกรณีศึกษาที่น่าสนใจสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนวิธีในการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนวิถีการจับจ่ายของผู้บริโภค เรามีคู่แข่งหน้าใหม่ที่เรียกว่า Disruptor เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งพร้อมจะมา Disrupt! ธุรกิจยุคเก่าด้วยเหตุผลทาง Disruptive Innovation 3 ลักษณะ คือ ราคาถูกกว่า เข้าถึงง่ายกว่า ต้นทุนต่ำกว่าธุรกิจยุคใหม่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะสร้างระบบช่วยในการตัดสินใจและพยากรณ์อนาคต โดยใช้ข้อมูลระดับ Big Data ในการสร้าง Machine Learning ที่ช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์อนาคตและการตัดสินใจอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการยกระดับธุรกิจสู่ “ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)” โดยสาระสำคัญของมันก็คือ “Business Analytics: Decision Making using Data Analytics”A Little Book of Big Data and Machine Learning เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการสำคัญและการออกแบบ Big Data และ Machine Learning เบื้องต้น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมแสดงตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้จริง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเกิดจากประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ รวมทั้งในฐานะที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง และเกือบ 20 ปีกับ Data Mining

Read more

ราคา 250.0 บาท 247 บาท

ANALYTICS Machine Learning Engineer ANALYTICS Machine Learning Machine Learning Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Hardware and Utilities หนังสือ Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »