คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์

หนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Networks) ทั้ง Wi-Fi และ Cellular ตลอดจนการทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT เน้นความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบระบบ, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และความปลอดภัยของอุปกรณ์บนเครือข่ายไร้สาย โครงสร้างเนื้อหาในแต่ละปฏิบัติการได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้และทดลองระบบเครือข่ายไร้สาย ดังเช่น มาตรฐานการจำลองเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งใช้งานจริง การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายที่ควรรู้จัก เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กร อีกทั้งบทสุดท้ายมีการทดสอบการโจมตีกับเครือข่ายไร้สายด้วย (เพื่อความปลอดภัย ควรกระทำในระบบปิด) การปฏิบัติการจะมีการใช้งานอุปกรณ์จริง และโปรแกรมต่างๆ ที่หาได้ตามท้องตลาด ทั้งในส่วนโปรแกรมแบบ Open Source เช่น Linux และอ้างอิงกับบริษัทชั้นนำ เช่น Cisco และ Microsoft เป็

...

นต้น หนังสือเล่มนี้ ดีอย่างไร1. หนังสือเล่มเดียวที่สอนความรู้ความเข้าใจระบบของเครือข่ายไร้สาย ควบคู่กับการทดลองจริง2. การออกแบบและทดสอบระบบทางเครือข่ายไร้สาย ทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย3. เพิ่มเทคนิคการติดตั้งและเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ IoT สำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ

Read more

ราคา 480.0 บาท 475 บาท

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ เน็ตเวิร์ก ระบบเครือข่าย Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »