Excel Expert Skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง

คู่มือ Advanced Excel ที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็น Super User ใช้งาน Excel ได้เก่งเร็วขึ้น ใช้งานสูตรและฟังก์ชันได้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น คู่มือการใช้งาน Excel เน้นการใช้ที่พบได้ในงานที่ใช้บ่อยๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว แต่ต้องการเน้นเทคนิคพวกสูตรและฟังก์ชันที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การวางแผนเก็บข้อมูล, จัดการข้อมูล, สูตรคำนวณ, กราฟ, PivotTable, PivotChart, Slicer และการทำงานแบบ ไดนามิก (Dynamic) ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงหลากหลาย

รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ Excel ด้วยการสร้างคำสั่งอัตโนมัติจาก Macro และการเขียนโค้ด VBA ที่เขียนได้ง่ายใครๆก็ทำได้ 1. ใช้งานง่ายอธิบายเป็นขั้นตอน ตัวอย่างและภาพประกอบชัดเจน 2. เน้นคำสั่งและเทคนิคพิเศษของ Excel เพิ่มการทำงานอัตโนมัติด้วย Macro และ VBA ที่ใช้งานได้จริง 3. รวมสูตร และฟังก์ชั่นเด่นๆ ของ Excel ซ้อนกันหลายๆ ฟังก์ชั่น ข้อมูลเพิ่มเติมปร

...

ะกอบหนังสือ Excel Expert Skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง PivotTable วิเคราะห์ข้อมูล/ทำรายงานสรุป หน้า 169 การทำ Dashboard ด้วย PivotTable & PivotChart หน้า 180 สร้าง SmartArt แบบไดนามิก หน้า 232 สร้าง Macro ใน Excel หน้า 248 ตรวจสอบแก้ไขโค้ดใน Visual Basic Editor หน้า 254 ใช้โค้ด VBA จัดการกับ Worksheet หน้า 296

Read more

ราคา 299 บาท

ฟังก์ชัน Excel Expert สูตร Excel Excel Excel Expert เทคนิคการทำExcel Excel Expert หนังสือ Windows and Office หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »