ชุด First Step Cards

ชุดบัตรภาพภาษาอังกฤษ สอนศัพท์พื้นฐานที่เด็กควรรู้ พร้อมเกมแสนสนุก สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก 4-6 ปี ชุด First Step Cardsชุดบัตรภาพภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก 4-6 ปี สอนศัพท์พื้นฐานที่เด็กควรรู้ พร้อมเกมแสนสนุก ใน 1 ชุด ประกอบด้วย      1.  Occupation                     2.  Fruits                 3.  In The House            4. Transportations              หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1. เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เด็กควรรู้ 2. สนุกกับเกมจับคู่ ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง 3. ส่งเสริมทักษะความจำ 4. พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) บทความที่เกี่ยวข้องทำไมเด็กชอบบัตรภาพลายเส้นเล่นสนุกตัวช่วยพัฒนาสมองลูก ถูก ดี และมีอยู่จริง รายละเอียดหนังสือผู้แต่ง : สุทธิวรรณ อำพันทรัพย์ISBN : ไม่ระบุราคา : 580 บาท สื่อการเรียนร

...

ู้ ภาษาอังกฤษ ขนาดบัตร 3.5 x 3.5 นิ้ว จำนวน 54 ใบ และขนาดบัตร 4.5 x 4.5 นิ้ว จำนวน 60 ใบ พิมพ์สี่สีสวยงาม ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนา 250 แกรม บรรจุในกล่องสำหรับเก็บได้เมือ่เล่นเสร็จ 

Read more

ราคา 580.0 บาท 574 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »