Increase Productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผล ด้วย Excel

แนวคิดและวิธีการวัดการเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ถ้านำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานนั้น จะช่วยส่งผลทำให้กำลังการผลิตนั้นสูงขึ้นสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน จนกลายเป็นแนวทางการทำงานที่แพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้ เพื่อให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นเราจะนำโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการคำนวณ โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะอธิบายแต่ละส่วนพอสังเขป แทรกด้วยตัวอย่าง Case Study และการทำ Workshops แสดงภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนการใช้สูตร ฟังก์ชัน และเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Excel 2010-2016 โดยผู้อ่านสามารถทำตามได้ง่ายๆ มีไฟล์ Excel ประกอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานจริงที่ทำางผลงานจริงได้ลงตัวที่สุดความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้1. อธิบายแนวคิดและขั้นตอนการเพิ่มผลผลิตด้วยตัวอย่าง Case Study และการทำ work shop พร้อมภาพประกอบ2. แนะสูตร ฟังก์ชัน และเครื่องมือต่างๆ ด้วย Excel ที่เลือกนำมาประยุกต์ใช้ตามส

...

ถานะการณ์จริง3. ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ข้อมูล Excel สามารถทำตามได้ง่ายๆคำนำจากผู้เขียนเมื่อได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์ให้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Productivity ผู้เขียนก็ตกปากรับคำทันที เพราะผู้เขียนเองเคยทำงานที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเกือบ 10 ปี ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้เป็น Productivity Specialist มาโดยตลอดจึงมีความต้องการลึกๆ ในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้ให้ไปสู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนทำงาน ทั้งที่เป็นลูกจ้าง พนักงาน และผู้ประกอบการ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ยินหลายๆ คนบ่นถึงการทำงาน วิธีการทำงาน การวัดผลงานอยู่บ่อยๆ แล้วแบบไหนหล่ะ เขาถึงเรียกว่า Productivityหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอดแนวคิด หลักการ แนวทางการวัดการเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ ทิปและเทคนิคการทำงานให้เพิ่มผลผลิต ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้สูตร ฟังก์ชั่น และเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมไฟล์ตัวอย่างประกอบ โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผู้อ่านสามารถนำไปฝึกปฎิบัติและปรับใช้ในงานของตนได้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมาก และความรู้ดังกล่าวมีส่วนในการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการทำงานให้ดีขึ้น สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ จนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตยิ่งๆ ขึ้นไปชนาภา หันจางสิทธิ์

Read more

ราคา 325.0 บาท 315 บาท

หนังสือ สูตร Excel หนังสือ หนังสือ Windows and Office หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »