คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์

คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต ด้วย Android Studio โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้ และฝึกฝนจากตัวอย่างตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ ทั้งการเขียนโค้ดใช้งานกล้อง ฐานข้อมูล หรือแม้กระทั้งแผนที่ พร้อมอธิบายขั้นตอนการลงขายแอพใน Play Store เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตจุดเด่น1. ครอบคลุมเนื้อหาทั้งการพัฒนาแอพพลิชันบน สมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต2. มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ นำไปใช้ได้จริง3. ดาวน์โหลดโค้ดได้ฟรี

ราคา 350.0 บาท 339 บาท

สมาร์ทโฟน โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมเมอร์ สมาร์ทโฟน Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Internet and Social Network หนังสือ Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »