ป๋องแป๋งยกชุด 11 เล่ม

รวมนิทานป๋องแป๋ง 11 เล่ม จากปัญหาหนักใจ ในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ สู่ชุดนิทานเด็กคุณภาพ Best seller ทุกปก หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี  ป๋องแป๋งยกชุด 11 เล่มรวมนิทานสำหรับเด็ก 0-6 ปี ชุดนี้ ช่วยเสริมทักษะEF ฝึกลูกให้มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ รับผิดชอบในหน้าที่ แก้ปัญหาลูกไม่มีความอดทน เรียนรู้การป้องกันและรักษาสุขภาพตนเอง ในชุดมี 11 เล่มประกอบด้วย 1.  ป๋องแป๋งอยากรู้                    2.  ป๋องแป๋งหัดถีบ3.  ป๋องแป๋งว่ายน้ำ                4 .  ป๋องแป๋งไม่สบาย 5.  ป๋องแป๋งหกล้ม                  6.  ป๋องแป๋งหลงทาง  7.  นายช่างป๋องแป๋ง           8.  ป๋องแป๋งทำงานบ้าน 9.  ป๋องแป๋งอึไม่ออก             10.  ป๋องแป๋งเป็นเหา 11.  ป๋องแป๋งฟันผุ หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ช่วยให้มีความพยายาม มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย  2.  รู้จักเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 3.  ช่วยให้ลูกมีทัศนคติที่ดีต่องานบ้าน  4. 

...

ส่งเสริมการออกกำลัง มีน้ำใจนักกีฬา5.  พัฒนา AQ EQ PQ และ SQ 6.  พัฒนาทักษะ EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  จดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)  มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) ด้านวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning & Organizing)  บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : สองขาISBN : ไม่ระบุราคา : 985 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้ว จำนวน 24 หน้าไม่รวมปก พิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็ก หนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา 

Read more

ราคา 985.0 บาท 975 บาท

นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานภาพ นิทานเด็กเล็ก นิทานอนุบาล หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก นิทานอนุบาล

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »