ขนมครกของปิงปิง

ฝึกลูกให้มุ่งมั่นพยายาม ทำตามขั้นตอนจนสำเร็จ ผ่านการทำขนมครก หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี ขนมครกของปิงปิงเพียงแค่คลิกนิ้ว ความสะดวก รวดเร็ว ก็มารออยู่ตรงหน้า เด็กยุคนี้จึงไม่ต้องอดทน หรือใช้ความพยายามใด ๆ มากนัก จนคุ้นชินกลายเป็นนิสัยรักสบาย เมื่อพบอุปสรรคแม้เพียงเล็กน้อย ก็ถอดใจ ไม่ต่อสู้ ถึงล้มเลิกกลางคัน ซึ่งส่งผลเสียไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ นิทานภาพคำกลอนเล่มนี้ ปลูกฝังให้ลูกมีความพยายาม ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มุ่งมั่นจนสำเร็จ นิทานเสริมทักษะEF นิทานเด็กอนุบาล หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกให้ลูกมีความมานะพยายาม 2.  วางแผนและทำตามขั้นตอนจนสำเร็จ 3.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory) จดจำส่วนประกอบและวิธีทำขนมครก ได้  ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) และ ริเริ่ม ลงมือทำ (Initiating) รู้จักดัดแปลงสูตรขนมครกใหม่ โดยใช้ข้าวไรส์เบอร์รีมา

...

ทำแป้งแทนข้าวเจ้า  ประเมินตนเอง (Self-Monitoring) และ มุ่งเป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) ปิงปิงพยายาม แคะขนมครก ตามคำสอนของคุณยายจนเป็นฝาสวยงามสำเร็จ บทคัดย่อ     ปิงปิง ขอคุณยายทำขนมครกสูตรใหม่ โดยใช้ข้าวไรซ์เบอรี่แทนข้าวเจ้า ทุกคนช่วยกันโม่แป้ง ขูดมะพร้าว คั้นกะทิ จนมาถึงแคะขนมครก ที่ปิงปิง ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จนแคะออกมาเป็นฝาสวยงามได้ บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรเรื่องเล่นไม่ใช่เล่นๆลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : คุณแม่เองISBN : 9786163783417ราคา : 95 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้าไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา  

Read more

ราคา 95.0 บาท 91 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก นิทานเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานภาพ นิทานภาพ นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานเด็ก อ่านนิทาน

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »