ชุดนิทานต่างมุม

นิทานต่างมุม ชุดนี้ ฝึกเรียนรู้การคิดต่าง เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ฝึกคิดวิเคราะห์ ช่วยให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้น นิทานสำหรับเด็ก 4-6 ปี ที่คุณหมอประเสริฐแนะนำให้อ่าน  ชุดนิทานต่างมุมหนึ่งในคุณสมบัติเด็กไทยที่ควรมี คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจและเห็นใจกัน ซึ่งเด็กต้องได้รับการฝึกฝน ปลูกฝังแต่เยาว์วัย ผ่านการเลี้ยงดูผ่านการเล่นหรือใช้นิทานเป็นเครื่องมือนิทานต่างมุมชุดนี้จึงเป็นความตั้งใจของสำนักพิมพ์ ที่อยากให้พ่อแม่ใช้นิทานชุดนี้เลี้ยงดูปลูกฝัง ช่วยเด็กให้เข้าใจการมองต่างมุมการคิดต่าง ผ่านตัวละครทั้งสี่ สุนัขจิ้งจอก ลูกไก่ แม่ไก่ และหมาป่า เป็นนิทานคำกลอนที่มีคำคล้องจองอ่านง่าย และภาพประกอบสวยงามจากนักวาดภาพประกอบระดับปรมาจารย์ที่มีรางวัลจากหลายสำนักการันตี ในชุดมี 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.   ลูกใครหว่า     2.   แม่จ๋าอย่าทิ้งหนู 3.   ลูกฉั

...

นหายไป     4.   ใครก็ได้ช่วยลูกฉันที  หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.   เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 2.   เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 3.   ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดยืดหยุ่น 4.   ส่งเสริมจินตนาการ 5.   พัฒนา EQ AQ SQ และ MQ 6.   พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control) ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)จดจ่อใส่ใจ (Focus Attention) ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ริเริ่มลงมือทำ (Initiating)  มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance)         รางวัลหนังสือเล่มนี้ ท้ายเล่มมีคำแปลเนื้อหาภาษาอังกฤษหน้าต่อหน้า สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษให้ลูก หรือโรงเรียนหลักสูตร 2 ภาษา บทความที่เกี่ยวข้องเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้คิดเป็นเหตุผลที่นิทานสร้างสายใยรักบุคคลวันครูให้ลูกเรียนรู้กตัญญูฝึกลูกให้ตั้งคำถามรู้ไหมเด็กไม่ได้อยากฟังนิทานอยากให้ลูกสอบได้ทำอย่างไรดีเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้คิดเป็นเว่อร์ไปไหมอ่านนิทานตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องสอนลูกให้มีทักษะชีวิตตามวัยตั้งแต่เล็กสอนลูกคิดเป็นอยู่ในสังคมเทาๆ ลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : ธารินี เหลืองอารีพรISBN : ไม่ระบุราคา : 880 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 10 x10 นิ้ว จำนวน 24 หน้าไม่รวมปก พิมพ์สี่สีสวยงามด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ปกแข็งหุ้ม ผลิตจากกระดาษจั่วปังหุ้มด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด เคลือบลามิเนตด้าน เนื้อใน พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน หนา 190 แกรม แข็งแรงทนทาน  

Read more

ราคา 880.0 บาท 844 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »