Top 5 ป๋องแป๋ง ขายดีที่สุด

รวมนิทานป๋องแป๋ง 5 เล่ม ขายดีที่สุด เตรียมความพร้อมสร้างสุขนิสัยพื้นฐาน และดูแลป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 นิทานเด็ก Best seller อีกชุดที่ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 2-6 ปี Top 5 ป๋องแป๋ง ขายดีที่สุดรวมนิทานป๋องแป๋ง Best Seller สำหรับเด็ก 2-6 ปี นิทานเสริมพัฒนาการ และทักษะEFส่งเสริมสุขนิสัยและพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือตนเอง มีวินัยรู้จักรับผิดชอบตนเอง แก้ปัญหาลูกไม่ยอมกิน เข้านอนยาก ไม่ชอบแปรงฟัน รู้จักป้องกันตัวจากโควิด-19 ในชุดมี 5 เล่ม ประกอบด้วย 1.  ป๋องแป๋งแปรงฟัน                     2.  ป๋องแป๋งแต่งตัว 3.  ป๋องแป๋งไม่อยากกิน          4.  ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน 5.  ระวังโควิดนะป๋องแป๋ง หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ส่งเสริมสุขนิสัยและพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ แปรงฟันเองได้ แต่งตัวเองได้รู้จักรับผิดชอบตนเอง แก้ปัญหาลูกไม่ยอมกิน ไม่กินผัก ผลไม้ เข้านอนยาก ไม่ยอมนอน และลดโอกาสต

...

ิดเชื้อโควิด -192.  พัฒนา PQ IQ AQ และ EQ 3.  พัฒนาทักษะ EF เช่น ด้าน  จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organizing)  ริเริ่มลงมือทำ (Initiating )  ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance)  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  จดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention)  ผู้แต่ง : สองขา Sunny BoyISBN : ไม่ระบุราคา : 475 บาท หนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้ว จำนวน 24 หน้าไม่รวมปก พิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา ป๋องแป๋งแปรงฟันป๋องแป๋งแต่งตัวป๋องแป๋งไม่อยากกินป๋องแป๋งไม่ยอมนอนระวังโควิดนะป๋องแป๋ง 

Read more

ราคา 475.0 บาท 460 บาท

นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานภาพ นิทานเด็กเล็ก นิทานอนุบาล หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก นิทานอนุบาล

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »