บอร์ดบุ๊ค ทายซิ! ใครกันนะเป็นคนขับ

บอร์ดบุ๊คพลิกเปิด ทายซิ! ใครกันนะเป็นคนขับ มาดูกันซิว่ามีสัตว์ตัวไหนกำลังขับรถอะไรกันอยู่บ้างนะ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จัก สัตว์นานาชนิด และรถยนต์ชนิดต่างๆ ผ่านการทายปัญหาด้วยคำคล้องจอง พร้อมทายภาพที่ซ่อนอยู่ ช่วยเสริมความรู้รอบตัว และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่นการสังเกต การคิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง การฟัง และการโต้ตอบ ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านตัวละครที่น่ารักอย่างสนุกสนาน เสริมจินตนาการ ทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1.ช่วยเสริมพัฒนาการและความรู้รอบตัว เด็กๆ จะได้เรียนรู้จักสัตว์ และรถยนต์ชนิดต่างๆ ผ่านการทายปัญหาด้วยคำคล้องจอง2.เป็นหนังสือ บอร์ดบุ๊คพลิกเปิด ที่จะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพลิดเพลินไปกับการเล่นทายภาพที่ซ่อนอยู่ 3.ฝึกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง การฟัง และการโต้ตอบ เชื่อ

...

มความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี4.ภาพประกอบที่น่ารัก สีสันนุ่มนวล สดใส เสริมจินตนาการให้กับเด็กได้ดีทายซิ! ใครกันนะเป็นคนขับ ช่วยเสริมความรู้รอบตัว ได้เรียนรู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ และชนิดของรถยนต์แต่ละชนิดว่ามีหน้าที่ทำอะไร ผ่านตัวละครที่น่ารักสีสันสดใส อีกทั้งยังช่วยฝึกทักษะในการสังเกต การคิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง การฟัง และการโต้ตอบ เชื่อมความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Read more

ราคา 280.0 บาท 274 บาท

ใครกันนะเป็นคนขับ พลิกเปิด พลิกเปิด ใครกันนะเป็นคนขับ หนังสือบอร์ดบุ๊ค หนังสือเด็ก อายุ 1-3 ปี หนังสือ หนังสือบอร์ดบุ๊ค หนังสือเด็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »