เตรียมสอบรวมวิชาสามัญ (9 วิชา) ปี 65-66

วิชาสามัญมีทั้งหมด 9 วิชา เล่มนี้เป็นการรวมโจทย์ของทุกๆ วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม), คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อทบทวนความเข้าใจก่อนสอบ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ

ราคา 480.0 บาท 475 บาท

ม.ปลาย ม.ปลาย สอบ ม.ปลาย คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ม.ปลาย

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »