ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (5 วิชา) โรงเรียนดัง

หนังสือ “ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (5 วิชา) โรงเรียนดัง” เล่มนี้ มีเป้าหมายหลักให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ที่ต้องรู้ ก่อนสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 โดยอ้างอิงเนื้อหามาจากหนังสือของกระทรวงฯ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน เสริมความมั่นใจ นำความรู้ไปแก้ปัญหาโจทย์ทั้ง 5 วิชา รวมข้อสอบไว้มากกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด - รวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 700 ข้อ- พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ- เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับ ป. 6 ที่เตรียมสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา และโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ

ราคา 350.0 บาท 336 บาท

ประถม ประถม สอบ ประถมศึกษา คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ประถมศึกษา

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »