ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนและสนามสอบชั้นนำทั่วประเทศ โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการเตรียมตัวฝึกทดลองทำโจทย์และข้อสอบ ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงเจาะลึกข้อสอบ แต่ละวิชาแบบละเอียดที่สุด มั่นใจสอบได้ทั้ง 5 วิชา!ห้ามพลาด สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุก ๆ สนามสอบทั่วประเทศ โดยเจาะลึกโจทย์ และแนวข้อสอบ 3 วิชาหลัก : ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ราคา 480.0 บาท 460 บาท

มัธยมต้น ม.ต้น ม.ต้น มัธยมต้น สอบ ม.ต้น คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ม.ต้น

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »