ติวเข้ม เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาที่ออกสอบเข้มข้นทุกทักษะ : Grammar reading vocabulary conversation พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและแนวข้อสอบปีล่าสุด ให้ฝึกทำจริง มากกว่า 250 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ครบถ้วน ตรงประเด็นออกสอบเนื้อหาเข้มข้น ครบทุกทักษะที่ออกสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงจากข้อสอบปีล่าสุด

ราคา 650.0 บาท 624 บาท

ราชการ ราชการ สอบก.พ. สอบ ก.พ. สอบเข้าทำงาน สอบเข้าทำงาน สอบ ก.พ.

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »