ติวเข้ม+แนวข้อสอบใหม่ ม.3 เข้า ม.4 (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ห้อง GIFTED หรือ ห้อง โครงการพิเศษ รวมถึงสนามสอบระดับประเทศอย่าง สสวท. โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดในระดับเข้มข้นเสมือนข้อสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการเตรียมตัวฝึกทดลองทำโจทย์และข้อสอบ ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ในระดับประยุกต์ไปจนถึงระดับเข้มข้น ครอบคลุมทั้ง 5 สาระฯ ปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ในระดับประยุกต์ไปจนถึงระดับเข้มข้น พร้อมฝึกทำข้อสอบจริง

ราคา 850.0 บาท 824 บาท

แนวข้อสอบม.3 แนวข้อสอบม.3 ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบ ม.ต้น คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ม.ต้น

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »