TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก

หนังสือเรื่อง TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก (Guide to Preparing for OCSC General Proficiency Test) * ทางลัดเตรียมสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) * ตะลุยโจทย์ ทำไปเฉลยไปอธิบายความรู้ไป* เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว!รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1. เสมือนมีติวเตอร์ช่วยติวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดแบบทันที ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาเดียวกัน 2. เนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เล่มเดียวจบ และมี Simulation Test 3 ชุดพร้อมเฉลยอธิบาย3. มี QR code เชื่อมต่อเข้าระบบ Online Pre-Test เพื่อทดสอบวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของผู้เตรียมสอบ

ราคา 500.0 บาท 495 บาท

สอบข้าราชการ ราชการ ราชการ สอบข้าราชการ สอบ ก.พ. สอบเข้าทำงาน สอบเข้าทำงาน สอบ ก.พ.

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »