แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ป.1

หนังสือเล่มนี้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและการทดลอง ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยละเอียด เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียนแผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา

ราคา 285.0 บาท 273 บาท

แผนภาพช่วยจำ แผนภาพช่วยจำ สอบ ประถมศึกษา คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ประถมศึกษา

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »