English Vocab สรุปศัพท์ พิชิตข้อสอบ

"คำศัพท์" ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายได้มากขึ้น ดังนั้นการรู้คำศัพท์ที่หลากหลายและเข้าใจโครงสร้างของคำศัพท์ก็จะช่วยให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายในเล่มได้รวบรวมคำศัพท์ที่มักจะเจอในการสอบสนามต่างๆ เช่น GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ มีการสอนเทคนิควิธีการทำข้อสอบคำศัพท์ในแต่ละส่วน ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สอนการเดาความหมาย การทำข้อสอบ Cloze Test ข้อสอบ Synonym และข้อสอบ Meaning Recognition พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท ช่วยเสริมให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้- รวบรวมคำศัพท์ที่จะเจอในสนามสอบต่างๆ เช่น GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ ไว้ในเล่มเดียว - อ่านง่าย อ่านสนุก พร้อมบอกเทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละรูปแบบ - มีเทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์จากรูปประโยค แบบเข้าใจง่าย จำได้เร็ว- มีแบบฝึกหัดท้ายบท พ

...

ร้อมเฉลย ช่วยให้จำคำศัพท์และพิชิตข้อสอบได้ง่ายขึ้น- 4 สี มีภาพประกอบสวยงาม อ่านได้ไม่น่าเบื่อ

Read more

ราคา 395.0 บาท 379 บาท

English Vocab สอบ ม.ปลาย คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ม.ปลาย

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »