แนวข้อสอบติวเข้ม GAT ไทย

การทำคะแนนสอบ GAT ให้ได้ในระดับสูงนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบมีศักยภาพและพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบบทดสอบพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ฝึกฝนจนเกิดประสิทธิผลสุงสุด และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้จัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา และจำนวนบทความมากถึง 62 บทความ

ราคา 199.0 บาท 193 บาท

ม.ปลาย ม.ปลาย GAT สอบ ม.ปลาย คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ม.ปลาย

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »