TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Listening 10 ชุด 1000 ข้อ

ลุยข้อสอบโทอิคให้พร้อมก่อนสอบ คว้า 990 คะแนนเต็มได้ไม่ยาก ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเก็งแนวข้อสอบ TOEIC ที่ออกตรง และเฉลยละเอียดที่สุด รวมข้อสอบ TOEIC Listening เทรนด์ใหม่ล่าสุด แนะนำแนวข้อสอบแต่ละพาร์ท รวมถึงเก็งความยากง่ายระดับเดียวกับข้อสอบจริง และพยากรณ์ข้อสอบล่วงหน้าจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทุกปี หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC เล่มนี้มีครบทุกอย่างที่ผู้เตรียมตัวสอบต้องการ 1. คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ TOEIC และวิธีใช้หนังสือ2. แผนการฝึกสอบโทอิคภายใน 20 วัน3. ข้อสอบ TOEIC Listening เสมือนจริง 10 ชุด รวม 1000 ข้อ 4. Script , เฉลยย่อ, เฉลยละเอียด , มีแปลไทย, คำศัพท์ในข้อสอบ, อธิบายเหตุผลในการตอบ5. กระดาษคำตอบ (ฉีกออกจากหนังสือได้)6. ฟรี! QR code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เสียง อ่านร่วมกับหนังสือ "บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Reading 10 ชุด 1000 ข้อ" (ปกสีฟ้า) สอบทั้งทีต้องตั้งเป้าให้ได้เต็ม! Aim high! TOEIC (Tes

...

t Of English for International Communication) คือ การทดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักข้อสอบ TOEIC ส่วนของ Listening Comprehension มี 4 Part ได้แก่Part 1 Photographs รูปภาพPart 2 Question-Response การถามตอบPart 3 Short Conversation บทสนทนาสั้นๆPart 4 Short Talk บทพูดสั้นๆทีมงานผู้จัดทำKelly Jungปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน TOEIC Listening ที่สถาบัน PAGODA Language Center จบการศึกษาจาก The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย มีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการสอบ TOEIC มาแล้วหลายเล่มภายใต้สังกัด PAGODA BooksApril Kimอาจารย์สอน TOEIC Listening ที่สถาบัน PAGODA Language Center จบการศึกษาจาก Kookmin University สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เขียนงานตำราเตรียมสอบ TOEIC มาแล้วมากกว่า 4 เล่มPAGODA Language Education Centerเป็นองค์กรทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาเพื่อตอบโจทย์กระแสโลกาภิวัฒน์ ก่อตั้งมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษในประเทศเกาหลีใต้ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างๆ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนและคณาจารย์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นตำราที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษากองบรรณาธิการ Think Beyond X TeamThink Beyond X Team คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพระดับพรีเมียมของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Read more

ราคา 600.0 บาท 576 บาท

ติวเข้มสอบ TOEIC TOEIC TOEIC ติวเข้มสอบ TOEIC CU-TEP IELTS TOEFL CU-TEP IELTS TU-GET TOEFL

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »