ป๋องแป๋ง ชุดแกร่งกล้า

นิทานก่อนนอน สอนลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิง หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี ป๋องแป๋งชุดแกร่งกล้า นิทานภาพคำกลอนชุดนี้ ช่วยเสริมทักษะการดูแลและปัองกันตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในชุดมี 4 เล่มประกอบด้วย        1.  ป๋องแป๋งไม่ยอม         2.  ร้องไห้ได้นะป๋องแป๋ง3.  คนดีป๋องแป๋ง              4.  ป๋องแป๋งแพ้เป็น  หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ช่วยให้รู้จักป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด 2.  สอนให้รู้จักจัดการอารมณ์เชิงลบ 3.  ให้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น 4.  ให้รู้จักแพ้เป็น ไม่ด้อยค่าตนเอง 5.  พัฒนาทักษะสมอง EF ด้าน  จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)  ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control) บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรลูกพูดช้

...

าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : สองขาISBN : ไม่ระบุราคา : 380 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้า ไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรม จึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคม ปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา   

Read more

ราคา 380.0 บาท 376 บาท

นิทานเด็กอนุบาล หนังสือสำหรับเด็ก นิทานเด็กอนุบาล นิทานเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานภาพ นิทานเด็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »