เตรียมสอบ TOEFL Junior จับประเด็นข้อสอบจริง

เจาะลึกข้อสอบหาคำตอบที่ละข้อ ฝึกจากข้อสอบจริง พร้อมเฉลยเเละ script แถมฟรีไฟล์ MP3 หนังสือเตรียมสอบ TOEFL Junior เล่มนี้ ช่วยติวการสอบ TOEFL Junior ช่วยให้เด็กๆ เข้าโรงเรียนในฝันได้ มีโอกาสเรียนต่างประเทศได้เร็วขึ้น ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นคนเก่งของโลกอนาคต การสอบ TOEFL Junior® เป็นเครื่องมือวัดระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ ออกแบบเพื่อนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอายุ 10 ปีขึ้นไป ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้เป็นเครื่องมือวัดระดับการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและชีวิตประจำวัน รวมทั้งความรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในบทความ TOEFL Junior ใช้ทำอะไร -ใช้เก็บสะสมใน Portfolio ของนักเรียนเพื่อให้มีประวัติผลงานที่โดดเด่นแตกต่าง -ใช้สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ-ใช้สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย เช่น KMIDS -ใช้เป

...

็นเอกสารอ้างอิงสำหรับสมัครเรียนโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนระบบ 12 ปี ของประเทศไต้หวัน -ใช้อ้างอิงแบ่งชั้นเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ -สถาบันการศึกษาระดับมัธยมในประเทศและต่างประเทศนิยมใช้คะแนนนี้ในการประเมินผลภาษา -เป็นมาตรฐานการวัดผลนักเรียนแลกเปลี่ยนและนักเรียนระยะสั้น ประวัติผู้เขียนหนังสือ Eric Yang อาจารย์ผู้ได้รับการรับรองจาก ETS TOEFL มีประสบการณ์มากมายในการเป็นบรรณาธิการหนังสือรวมถึงการสอนภาษา เขาเขียนหนังสือเรียนระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายมาแล้วมากกว่า 20 เล่ม และเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ เขายังทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชนและ British Council Taiwan อีกด้วย นอกจากนี้ Eric Yang ก่อตั้งเพจ fackebook ชื่อว่า Eric's English Lounge มีผู้ติดตาม 65,000 ราย www.facebook.com/ericsenglishlounge

Read more

ราคา 380.0 บาท 372 บาท

TOEFL CU-TEP IELTS TOEFL CU-TEP IELTS TU-GET TOEFL

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »