ศัพท์สอบ Toeic (1200 Keywords for the new toeic)

ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC)เพราะพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสอบ TOEIC คือคำศัพท์+ รวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก+ เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง+ รากศัพท์ Prefix Synonym Antonym+ แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย+ แนะวิธีฝึกฝนเพื่อให้ได้คะแนนสูง 860-990+ แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 มีหลายสำเนียง เสมือนจริงประวัติทีมผู้เขียน1. Curtis M. Revis-Seubertการศึกษามหาวิทยาลัยไอดาโฮ (University of Idaho) วิชาเอกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) และวิชาโทธุรกิจ (Business) เคยศึกษาคอร์สธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีผลงาน Fiction และ Non-fiction เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์และสำนักพิมพ์จำนวนมาก ปัจจุบันอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ทำงานด้านงานเขียนและการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่งหนังสือ อาทิ Absolute Financial English: All the Basics You Need to Know2. Michelle Witteเกิดที่สหรัฐอเมริกา เคยทำงานสอนการฝึก

...

อบรมเขียนภาษาอังกฤษ ต่อมาย้ายไปทำงานสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ทำงานสอนภาษาอังกฤษในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งแต่งตำราสอนภาษาอังกฤษหลายเล่ม 3. Jennifer Chenจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรียบเรียงตำราสอนภาษาอังกฤษ บรรณาธิการนิตยสารภาษาอังกฤษ ล่ามบริษัทที่ปรึกษา มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและเรียบเรียงหนังสือกว่าสิบปี ปัจจุบันรับผิดชอบสอนวิชา TOEIC โดยเฉพาะ หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังช่วยผู้อ่านที่ต้องการสอบ TOEIC ใหม่ได้คะแนนสูงฝึกฝนคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด!เนื่องจากพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสอบ TOEIC คือคำศัพท์ คณะผู้เขียนจึงตั้งใจแต่งหนังสือที่คัดเลือกคำศัพท์แกนกลางที่พบเป็นประจำในข้อสอบ และแนะนำวิธีเรียนคำศัพท์ TOEIC อย่างรอบด้านและได้ผลดีเยี่ยม หลักสูตรฝึกฝนครบถ้วนสมบูรณ์ที่ทำได้จริง ประกาศนียบัตรสีทอง (คะแนน 860-990) เพียงแค่เอื้อม!หนังสือเล่มนี้รวบรวมสถานการณ์ 30 รูปแบบที่มักพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC โดยแบ่งเป็นคำศัพท์แกนกลางที่ต้องทราบสถานการณ์ละ 40 คำ ในแต่ละ unit เรียนรู้คำศัพท์สำคัญที่มักพบบ่อยเรียงตามแต่ละสถานการณ์ และยังช่วยจดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมชาติด้วย ทำให้ผู้อ่านเชี่ยวชาญคำศัพท์ที่ต้องรู้ 1200 คำในคราวเดียว จุดสำคัญในการเรียนคำศัพท์คือมุ่งเน้นการเรียนและปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น นอกจากจะเรียนคำศัพท์เป้าหมายจากคำศัพท์ที่คัดเลือกและรวบรวมในหนังสือเล่มนี้ ยังอธิบายแยกรากศัพท์และ prefix ช่วยผู้อ่านจดจำคำศัพท์แม่นยำขึ้น สะสมคลังคำศัพท์ได้รวดเร็ว รวมทั้งเสริมวิธีการใช้คำศัพท์ คำพ้องความหมาย (synonym) คำตรงกันข้าม(antonym) และคำใกล้เคียง เพิ่มพูนคำศัพท์ทวีคูณและเรียนคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้นจากคำศัพท์หนึ่งคำ ในแต่ละ Unit จะมีคำศัพท์สำคัญที่สุด 5 คำให้จับคู่กับความหมาย เพื่อทดสอบระดับความรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเรียน คำถามทบทวนคำศัพท์ท้าย unit ช่วยผู้อ่านทดสอบผลการเรียนของตัวเอง โดยแบ่งเป็นสามส่วน ประกอบด้วย คำถามปรนัยเลือกคำศัพท์ เติมคำศัพท์ในประโยค และการฟัง เพื่อทดสอบระดับความคุ้นเคยความหมายของคำศัพท์ ระดับการใช้คำศัพท์และความเข้าใจการฟัง ผู้อ่านสามารถยกระดับความสามารถการทำข้อสอบจากการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังจัดทำไฟล์ MP3 สำเนียงภาษาอังกฤษถึง 4 ประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้อ่านตกในสถานการณ์ที่ “อ่านเข้าใจแต่ออกเสียงไม่ได้” หรือ “อ่านเข้าใจแต่ฟังไม่เข้าใจ” ในซีดีจะมีการออกเสียงคำศัพท์และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกฝนทักษะการฟังสำเนียงทั้งอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเริกาและคนาดา เพิ่มความสามารถการประยุกต์ใช้และเซนส์ต่อคำศัพท์ ภาคผนวกเปรียบเทียบคำศัพท์ที่สับสนง่ายอีก 60 คู่ อธิบายคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ที่ดูเหมือนคล้ายกันแต่ความหมายต่างกัน รวมทั้งอธิบาย ยกตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด ผู้อ่านชำนาญการใช้คำศัพท์กลุ่มนี้มากขึ้น เวลาทำข้อสอบไม่สับสนกับคำศัพท์ที่หน้าตาคล้ายกันจนเลือกคำตอบผิดจนเสียคะแนน ประเด็นสำคัญของข้อสอบ TOEIC คือการทดสอบความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตประจำวันและธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมทำข้อสอบ TOEIC ควรจะเริ่มเสียวันนี้ ดีกว่ารอจบการศึกษาหรือทำงานแล้วถึงจะเริ่มเตรียมตัว เริ่มต้นกับหนังสือเล่มนี้ที่มีสารพัดวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์ TOEIC สร้างพื้นฐานแข็งแกร่งทีละก้าว เสริมสร้างความสามารถภาษาอังกฤษและการนำไปใช้จริง จนกระทั่งพิชิตข้อสอบ TOEIC สำเร็จ รวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก+ เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง+ รากศัพท์ Prefix Synonym Antonym+ แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย+ แนะวิธีฝึกฝนเพื่อให้ได้คะแนนสูง 860-990+ แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 มีหลายสำเนียง เสมือนจริง

Read more

ราคา 550.0 บาท 539 บาท

สอบ TOEIC สอบ TOEIC CU-TEP IELTS TOEFL CU-TEP IELTS TU-GET TOEFL

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »