บ้านต้นไม้ของปิงปิง

เรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น แบ่งปันความคิด รับฟังผู้อื่น เท่านี้ก็เล่นอย่างเป็นสุข หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี บ้านต้นไม้ของปิงปิงการสอนลูกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ไม่ควบคุมคนอื่น ในขณะเดียวกันก็ยังมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกวัยนี้ นิทานภาพคำกลอน สอนผ่านกิจวัตรประจำวัน เช่น การเล่น การช่วยงาน การทำกิจกรรมเป็นทีม นิทานเสริมทักษะEF นิทานเด็กอนุบาล หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกลูกให้รู้จักรับฟังความเห็นผู้อื่น 2.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน จำเพื่อใช้งาน (Working Memory) และ ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) รู้จักแบ่งสัดส่วนต้นชมพู่เป็นห้องต่าง ๆ ตามจินตนาการของตน  วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning and Organizing) กำหนดกติกาการเล่น หากใครฝ่าฝืนจะอดเล่น  ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) และ ปร

...

ะเมินตนเอง (Self-Monitoring) รู้จักปรับปรุงตัว รับฟังความคิดเห็นเพื่อน เพื่อน จึงกลับมาเล่นกับปิงปิงเช่นเดิม บทคัดย่อ     ปิงปิง จินตนาการเอาต้นชมพู่มาเล่นเป็นบ้าน มีห้องต่าง ๆ ตามกิ่งซ้ายขวา เพื่อน ๆ มาขอเล่นด้วย ปิงปิงให้เล่นแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องทำตามกติกา เพื่อน ๆ ถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำนั่น นี่ จึงไม่สนุกพากันลงจากต้นไม้ สุดท้ายปิงปิงต้องปรับตนเอง เพื่อน ๆ จึงกลับมาเล่นด้วย บทความที่เกี่ยวข้องเริ่มอ่านหนังสือกับลูกเมื่อไรอย่างไรเรื่องเล่นไม่ใช่เล่นๆอยากให้ลูกสอบได้ทำอย่างไรดีลูกพูดช้าปัญหาหนักใจ ผู้แต่ง : คุณแม่เองISBN : 9786163783851ราคา : 95 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้วจำนวน 24 หน้าไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา 

Read more

ราคา 95.0 บาท 92 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก นิทานเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานภาพ นิทานภาพ นิทานภาพ หนังสือเด็ก นิทานเด็ก อ่านนิทาน

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »