VISUAL GUIDE TO CHART PATTERNS คู่มือภาพชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น

VISUAL GUIDE TO CHART PATTERNS คู่มือภาพชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น ไขเคล็ดลับการเทรด ด้วยศาสตร์และศิลป์ของชาร์ตแพทเทิร์น วิเคราะห์ทั้งรูปแบบการเข้าซื้อ และการออกจากตลาดพร้อมตัวเลขความเสี่ยง ผลจากการทดลองใช้จริงนับร้อยครั้ง เป็นคู่มือสมุดภาพจากซีรีส์หนังสือการเงินของ Bloomberg ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการเทรดมากที่สุดในปัจจุบัน นำเสนอข้อแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการใช้เทคนิคชาร์ตแพทเทิร์น (Chart pattern) เพื่อหาการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มผลกำไรในการเทรดของคุณ อ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ มีการนำเสนอเนื้อหาให้มองเห็นเน้นภาพ แต่ยังคงให้แนวคิดหลักสำหรับวิชาชีพทางการเงิน มีการทดสอบแนวคิดด้วยวิธีการที่ช่วยให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจน ชาร์ตทั้งหมดมีสีสันและนำเสนอด้วยภาพขนาดใหญ่ ด้วยเนื้อหาที่ไม่หนักเกินไป หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุน

...

หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นแล้ว แต่อาจยังไม่คุ้นเคยกับชาร์ตแพทเทิร์นมากนัก การเทรดด้วยชาร์ตแพทเทิร์นนั้นง่ายแต่การทำกำไรนั้นไม่ง่าย อย่างไรก็ตามด้วยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สิ่งที่คุณจะได้เห็นไม่ใช่แค่เพียงเส้นหยักขึ้นลงของราคาหุ้นแต่คุณจะได้เห็นร่องรอยของกำไรในตลาดหุ้นด้วย คู่มือภาพ Chart Pattern เพื่อหาการเคลื่อนไหวของราคาและเพิ่มผลกำไรในการเทรด#เล่มหนา ขนาดใหญ่ แนวนอนโดดเด่น น่าเชื่อถือ เนื้อหาอัดแน่น#

Read more

ราคา 500.0 บาท 490 บาท

Guide การวิเคราะห์หุ้น Guide VISUAL ไขเคล็ดลับการเทรด การวิเคราะห์หุ้น การวิเคราะห์หุ้น การวิเคราะห์หุ้น ไขเคล็ดลับการเทรด ธุรกิจและการบริหาร หุ้น ธุรกิจและการบริหาร หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »