Bookstart ชุด สวัสดีขอบคุณขอโทษและพ่อแม่ลูก 6 เล่ม

หนังสือเล่มแรกของลูก ชุดสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ พ่อ แม่ ลูก ส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก และ ช่วยฝึกทักษะการเข้าสังคมให้ลูกกับสามคำง่าย ๆ "สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ" หนังสือสำหรับเด็กเล็ก 0-3 ปี Bookstart ชุด  6 เล่มนิทานภาพคำกลอนชุดนี้ สอนมารยาทพื้นฐาน ที่ฝึกได้ตั้งแต่เล็กในการเข้าสังคมการกล่าวคำ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ สร้างความคุ้นเคยให้ลูกพูดติดปากจนเป็นนิสัย ประตูบานแรกที่พ่อแม่เปิดให้ลูกน้อยก้าวสู่การเรียนรู้นิทานภาพคำกลอนชุดนี้ บอกเล่าความรักความผูกพัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ในชุดมี 6 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร1.  ฝึกมารยาทพื้นฐาน เสริมทักษะทางสังคม2.  ฝึกทักษะทางภาษา3. ลูกได้ซาบซึ้งกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อและแม่4. ลูกได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ อันแสนยากลำบากของพ่อและแม่5. พัฒนาทักษะ EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibito

...

ry control) ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)รางวัล1.  ได้รับคัดสรรเป็นหนังสือใน โครงการหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สพฐ.2.  ได้รับคัดสรรเป็นหนังสือใน โครงการ 108 หนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย3.  ได้รับคัดสรรเป็นหนังสือใน โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart4.  ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ได้รับการตีพิมพ์ในไต้หวัน5.  ได้รับคัดสรรเป็นหนังสือใน โครงการหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษรายละเอียดหนังสือผู้แต่ง : ปกาศิต สุดใจ,สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน์ISBN : ไม่ระบุราคา : 360 บาทหนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้ว,5.5 x 5.5 นิ้วจำนวน 24 หน้าไม่รวมปกพิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็กหนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา

Read more

ราคา 360.0 บาท 345 บาท

นิทานสำหรับเด็ก นิทานภาพ นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานปิงปิง นิทานภาพ นิทานปิงปิง หนังสือสำหรับเด็ก นิทานเด็ก อ่านนิทาน หนังสือเด็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »