ชุดบัตรภาพสื่อเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ เสริมทักษะภาษาไทย -อังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล เด็กเริ่มหัดอ่านเขียน บัตรภาพสำหรับเด็ก 2-6 ปี ชุดบัตรภาพสื่อเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ เสริมทักษะภาษาไทย -อังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล เด็กเริ่มหัดอ่านเขียน บัตรภาพสำหรับเด็ก 2-6 ปี ในชุดประกอบด้วย         1.  บัตรภาพ ฝึกอ่านเขียน ก-ฮ         2.  บัตรภาพ ฝึกอ่านเขียน A-Z 3.  บัตรฝึกสะกดคำภาษาไทย       4.  เชือกร้อยมหัศจรรย์  หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร 1. พัฒนาทักษะ EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) 2. ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)  รายละเอียดหนังสือผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ,ผศ. เอื้อพร สัมมาทิพย์ ,รศ. พูนสุข และ ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ISBN : ไม่ระบุราคา : 705 บาท บัตรภาพ สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด: 4.2 x5.4 นิ้ว และ ขนาดบัตรใหญ่พิเศษ : 3.5 x6.5 นิ้วจำนวน: 56 บัตร และ 150 บัตรพิมพ์สี่สีสวยงาม ด้วยหมึก S

...

oy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนา 310 แกรม แข็งแรงทนทาน 

Read more

ราคา 705.0 บาท 683 บาท

นิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานเด็กเล็ก หนังสือเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก นิทานสำหรับอนุบาล นิทานเด็กเล็ก

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »