เลี้ยงลูกเชิงบวก : กล่อมเกลาลูกให้รู้จักเหตุผลและจัดการอารมณ์ตนเองได้

หนังสือเลี้ยงลูกเชิงบวกเล่มนี้ จะสอนวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี มีวินัยและมีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องตี ลูกจะเต็มใจทำตามที่พ่อแม่พูดได้เอง และลูกจะกล้าคิดกล้าพูดกับพ่อแม่ไม่ปิดบังความผิด และสอนวิธีรับมือลูกดื้อ งอแง อาละวาดได้อย่างถูกต้อง สอนการเลี้ยงลูกเชิงบวกตั้งแต่ลูกอายุ 2 ขวบ เริ่มตั้งแต่การกิน การนอน การขับถ่าย การเล่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก การแก้ปัญหาต่างๆ และรับมือ terrible two อย่างถูกต้อง เขียนโดยนักจิตวิทยาคนเก่ง มากความสามารถที่ได้รับการยอมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานเป็น นักจิตวิทยาเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกา<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้สอนวิธีเลี้ยงลูกเชิงบวกโดยนักจิตวิทยาคนไทยที่เก่งมาก ได้รับการยอมรับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานในเป็นนักจิตวิทยาเด็กเล็กที่สหรัฐอเ

...

มริกา

Read more

ราคา 195.0 บาท 189 บาท

เสริม EQ แม่และเด็ก คู่มือเลี้ยงลูก เสริม EQ แม่และเด็ก เสริมไอคิว คู่มือเลี้ยงลูก ครอบครัวและการเลี้ยงดู ครอบครัวและการเลี้ยงดู ไลฟ์สไตล์

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »