คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้ Excel 2016 เล่มนี้เจาะลึกครบทุกเรื่องของงาน Excel 2016 ตั้งแต่การสั่งงานด้วยเมาส์และระบบสัมผัสหน้าจอ เน้นการใช้งานหลัก ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน ไปจนถึงการสร้างเอกสารขั้นสูง รวมถึงเรียนรู้การสั่งงานแบบใหม่ คุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมตัวอย่างงานจริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ สูตรคำนวณ, ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน, ฟังก์ชันคำนวณขั้นสูงตามเงื่อนไข, วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable, Pivot Chart, Slicer, Timeline, Sparkline, Chart, SmartArt, Forecast Sheet, 3D Map, กราฟ Waterfall ทุกอย่างหาอ่านได้ในเล่มนี้ จุดเด่นครบถ้วนกว่า: ด้วยเนื้อหาที่สอนการใช้งาน Excel ได้อย่างครอบคลุม มากกว่า: ด้วยตัวอย่างที่นำไปประยุกต์กับการใช้งานจริงที่หลากหลายอาชีพ เหนือกว่า: กับการนำไปใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้ทุกระดับชั้น <span id="selection-marker-1" class="redactor

...

-selection-marker" data-verified="redactor"></span>&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt;

Read more

ราคา 299.0 บาท 287 บาท

ตารางคำนวณ สูตร Excel ตารางคำนวณ Excel2016 หนังสือ Windows and Office หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »