ติวสอบเข้ม นักเรียนนายสิบทหารบก

หนังสือ "ติวสอบเข้ม นักเรียนนายสิบทหารบก" เล่มนี้ คณาจารย์ได้ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงอย่างพิถีพิถัน โดยคัดเลือกข้อสอบที่ผู้เข้าสอบควรรู้กว่า 1,000 ข้อ เพื่อใช้ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป พร้อมด้วยเฉลยอธิบายอย่างละเอียดครบถ้วน และหากผู้อ่านมีความมุ่งมั่น รู้จักสังเกต จดจำเทคนิค และทบทวนความรู้เพื่อทำความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบอยู่เสมอ ผู้อ่านก็จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็น และเอาชนะได้ในทุกๆ สนามสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้- รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ไว้มากกว่า 1,000 ข้อ- จำลองข้อสอบก่อนสอบจริง 2 ชุด- พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ราคา 450.0 บาท 445 บาท

นายสิบ นายสิบ ทหาร สอบเข้าทหารและตำรวจ สอบเข้าทำงาน สอบเข้าทำงาน สอบเข้าทหารและตำรวจ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »