เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio

เรียนรู้หลักการสร้างแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin โดยใช้ Android Studio อธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การใช้เครื่องมือ หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน widget, Layout แบบต่างๆ, ระบบเมนู, Mobile Davices เช่น กล้องถ่ายรูป ฯลฯ, Google Map, การจัดการฐานข้อมูล SQLite ด้วย Room, การสร้างแอนิเมชันด้วย Motion Layout ตลอดจนสามารถสร้างแอพบน Play Store ได้จริง มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรีเรียนรู้หลักการสร้างแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin จนสามารถสร้างแอพบน Play Store ได้จริงรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1. ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin2. อธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างแอพบน Play Store ได้จริง3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

ราคา 360.0 บาท 349 บาท

Andriod Studio Andriod Studio Kotlin Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »